Kursus for pårørende og netværk

Sæt kryds i kalenderen - de første datoer er klar, på kurser for pårørende og netværk til mennesker med demens
Kursus for pårørende til mennesker med demens

Demenssygdomme er komplekse størrelser, der griber ind i alle aspekter af livet. Både for den der får sygdommen, men også for de mennesker der er omkring. Demens rammer hele familien og hele netværket.

Som noget helt nyt, tilbyder DemensLiv, i samarbejde med "Udvikling og Samtale", kurser der retter sig mod familier og netværk til mennesker med demens. Vi kalder dem;
        Udvikling og Samtale om DemensLiv
       - fordi livet skal leves, også med demens.

Kurset tager afsæt i de temaer deltagerne har behov for at fordybe sig i. Der vil derudover være faktuel viden om den nyeste forskning omkring demens og det at være pårørende, og du vil få konkrete redskaber med dig fra kurset, du kan bruge i din hverdag som pårørende.

Programmet er følgende:
10.00-10.30: Introduktion og forventninger
10.30-12.00: Demens – hvad er det for en størrelse, og hvad gør det ved mig       som pårørende.
12.00-12.30: Frokost
12.30-14.30: Hvilke redskaber kan jeg bruge som pårørende. Både
      overordnet og med fokus på den enkelte kursists særlige behov       og udfordringer.
14.45-15-00: Kaffe
15.00-15.45: Fælles sparring på tematikker opstået i løbet af dagen. Tid til
              spørgsmål og fordybelse.
15.45-16.00: Afrunding, opsamling og ”hvor går jeg hen herfra”.

Undervisere:
Line Crump Horsted. Cand. Mag. og psykoterapeut. Har undervist en lang årrække på SOSU Østjylland. Har firmaet Udvikling Samtale, som udbyder kurser, mindfulness, supervision og udviklingssamtaler.

Maria Tønnersen. Uddannet sygeplejerske. Erfaren leder. Har arbejdet med mennesker med demens og deres pårørende siden 2007.

Kurset udbydes på følgende datoer:
2. september 2017
3. september 2017
30. september 2017
1. oktober 2017
28. oktober 2017
29. oktober 2017

Kursussted: Blækhuset på Mols.
Havvej 12, Vrinners. 8420 Knebel.

Tilmelding på: tlf. 24675307 eller linecrumphorsted@live.dk MobilPay: 24675307 eller efter aftale. Betaling ved tilmelding. Der er bindende tilmelding.

Særligt Introduktionstilbud:
650 kroner, inklusiv frokost og eftermiddagskaffe/the

Vi glæder os til at udvikle og samtale med jer

www.demensliv.dk
www.udviklingsamtale.dk

Tilføj kommentar

Email again: