Inge Villadsen - født 1953

Uddannet sygeplejerske 1979
Har arbejdet både i kommunalt og regionalt regi. Har arbejdet med basissygepleje, sundhedspleje, udvikling og undervisning.
Har arbejdet med mennesker med demens, både hjemme hos dem selv og i korte og længerevarende ophold i plejeboliger. 
Har arbejdet som professionel aflaster for mennesker med demens og deres pårørende gennem mange år.

"Alle mennesker har behov for at spejle sig i andre. Dette behov er ikke mindre når man har en
 demenssygdom. Tværtimod - mennesker med demens har brug for at blive set, mødt og favnet.
 Mennesker med demens har brug for vi følger med, og giver ubetinget opmærksomhed og 
 omsorg ind i relationen. Det kan dræne de pårørende og derfor er det livsnødvendigt, at de får en 
 pause. Det kan mennesker med demens desværre ikke få...."