Lene Skydt Thorsen - født 1956

Uddannet sygeplejerske i 1984
Uddannet Arkitekt i 1994 

Lene har arbejdet både som arkitekt og sygeplejerske med mennesker med demens. Lene har fokus på at skabe rammer som understøtter tryghed, genkendelighed og oplevelser for mennesker med demens, deres pårørende og personalet omkring dem.

"Jeg arbejder med sansestimulerende indretning og udsmykning samt hverdagsliv og besjæling på plejecentre og i private hjem. Jeg skaber fysisk stimulerende miljøer og oplevelsesnicher som giver både borgere, pårørende og plejepersonalet mere livskvalitet i hverdagen. Lys, farver og de fysiske rammer kan fremme både livskvaliteten og hukommelsen i hverdagslivet hos mennesker med demens. Jeg arbejder med at skabe hjem, som fremstår hjemlige, trods hjælpemidler og uniformer"