Maria Tønnersen - født 1974

Stifter af DemensLiv
Uddannet sygeplejerske i 2003.
Har arbejdet med udvikling af demensområdet og med demensfaglig ledelse siden 2007. 
Demens har været omdrejningspunktet i alle årene.

Diplom i Ledelse med systemteoretisk grundlag
Ledelsesbaseret coach
Master i offentlig ledelse
Har arbejdet både i regionalt, kommunalt og privat regi

"Mit fokus er på mennesker ramt af demens og deres pårørende og netværk. 
 Vores sundhedsvæsener i dag så omfangsrigt, at man selv skal navigere i tilbuddene,
 samt være den koordinerende og nogle gange også næsten den faglige koordinator.
 En rolle som er både svær og tidskrævende for mennesker med demens, og ikke mindst 
 deres pårørende.
 Min ambition med DemensLiv er, at gøre livet med demens lettere, at give rådgivning og
 vejledning på dine præmisser - dig der er ramt af demens og dit netværk"