Søren Lynggaard Andersen - født 1976

Uddannet cand. pæd. soc. 2011
Professionel musiker
Fotograf og filmproducent

Har primært beskæftiget sig med produktion af film og musik. Har en særlig interesse  for mennesker med behov der ikke passer ind i konventionelle rammer. Har arbejdet med børn, unge og voksne med særlige læringsbehov. Har arbejdet indenfor psykiatrien.

"Min interesse og evne til formidling giver mig en særlig forpligtelse til at kommunikere
 nonverbalt. Jeg fanger stemninger, humør og "toner" omkring mig. Jeg omsætter dem til 
billeder  og film. Jeg nyder at lære nye former for kommunikation, og mennesker med demens 
har lært mig at være til stede og lytte på en ny måde"