Stinna Jasper - født 1983

Uddannet social og sundhedsassistent 2013
Læser aktuelt til socialrådgiver

Har arbejdet indenfor demensområdet, både i dagcenter og i pleje og specialboliger. Arbejder målrettet efter at skabe et godt hverdagsliv, med oplevelser og glæde.

"Jeg har altid danset med de mennesker jeg har mødt på mit arbejde. Både fysisk og mentalt.
 At finde en fælles takt at følge, skaber tillid og gensidig respekt. Alle mennesker har behov for at 
 blive set og hørt. Og dette kan sagtens ske gennem dans og musik.
 Jeg bruger min assistent og socialrådgiverfaglighed på tværs af alle indsatser. Det gælder om
 at tænke på tværs og sikre en integreret og koordineret indsats. Giver det mening for borgeren, 
 giver det mening for mig."