Thomas Eilersen - født 1985

Uddannet fysioterapeut i 2014

Thomas har arbejdet indenfor primær sektoren med specialindsatser for mennesker med demens og indenfor psykiatrien.

"Da jeg startede med at træne med mennesker med svær demens, overraskede det mig, hvor
 meget potentiale der var i dem. Sammen fik vi lavet målrettede indsatser som styrkede deres
 fysik. De kunne ikke mentalt huske vores træning fra gang til gang, men det kunne deres krop.
 Derfor ligger der et stort og vigtigt arbejde i, at motivere og styrke mennesker med demens, til at
 træne fysisk. Uanset hvor langt de er i sygdommen..."