AVDAN tilbyder CALMVISO stimulistuen. En stue som kan integreres næsten alle steder; Private hjem, dagcentre, plejecentre og døgninstitutioner. Det kræver ikke særlige rum eller indretning.
CALMVISO stimulistuen støtter op under flere af indsatserne i Den Nationale Demenshandleplan 2017-2025 http://www.sum.dk/Temaer/National%20demenshandlingsplan.aspx

Når man køber en CALMVISO stimulistue køber man samtidig demensfaglig viden. Der følger et grundkursus med købet. Og derudover kan tilkøbes kurser, efterhånden som behovet opstår. Kursuskøb forudsætter en aftale med AVDAN om leje af CALMVISO stimulistue.
I samarbejde med AVDAN tilbyder DemensLiv demensfaglige kurser, som tager udgangspunkt i jeres hverdag og praksis.
CALMVISO stimulistue som grundlag for:
 • Den svære indflytning
 • Optimering af døgnrytme - vågenhed, søvn
 • Kommunikation med mennesker med demens
 • Samarbejde med pårørende og netværk
 • Optimering af ernæringsindsatsen for mennesker med demens
 • Hverdagslivet for mennesker med demens
 • Tværfagligt samarbejde omkring mennesker med demens
 • Tværsektorielt samarbejde omkring mennesker med demens
 • Læringskultur i arbejdet med mennesker med demens
 • Yngre mennesker med demens i en ældresektor
 • Fysisk træning og mennesker med demens
Kontakt DemensLiv eller AVDAN.dk for yderligere information.