DemensLiv underviser i alle emner indenfor demensområdet. Vi har undervist af flere omgange på Sosu Østjylland. 
 • Rettigheder og pligter i indsatser til mennesker med demens og deres pårørende

 • Den Nationale Demenshandleplan 2017-2025

 • Demensfaglig sygdomslære

 • Tidlig opsporing af demens

 • Mennesker med demens og sexualitet

 • Kommunikation med mennesker med demens

 • Psykologiske mekanismer hos familier ramt af demens

 • Ernæring og mennesker med demens

 • Hverdagsliv og mennesker med demens

 • Sektorovergange for mennesker med demens

 • Pårørende og netværk til mennesker med demens

 • Demensfaglig historik og paradigmer gennem tiden

 • Læringskultur i arbejdet med mennesker med demens

 • Yngre mennesker med demens i en ældresektor

 • Cura - fremtidens journal