Sense er Zibo Athenes afdeling for sansestimulation og relaterede produkter.

Mennesket har i alt 7 sanser, som løbende giver input til hjernen. Bearbejdningen af disse input kan hos nogen, af flere årsager, være forstyrret, og dermed have stor betydning for, hvordan vi trives i hverdagen.Er der af forskellige grunde uorden i vores sansesystem, kan det føre til forskellige problemer i hverdagen af lettere eller sværere grad.
Vores produkter kan bidrage til at afhjælpe sådanne problemer. Ved at stimulere visse sanser mere end andre, dæmpes indtrykkene fra øvrige sanser. Dette kan afhjælpe en lang række af flere problematikker, som relaterer sig til demenssygdomme.